WINS SURFING - FLY X – SOBIE.VN

WINS SURFING - FLY X

24,100,000₫
SKU: SWX305
Kích thước:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xem thêm

Sản phẩm liên quan

 RACING SHARK  RACING SHARK
23,800,000₫
12.6 27 6 feet / 14 25 6 feet / 14 27 6 feet /

RACING SHARK

23,800,000₫

 ALL - ROUND SURF  ALL - ROUND SURF
17,400,000₫
9.2 30 4 feet /

ALL - ROUND SURF

17,400,000₫

 FAMILY BOARD - SHARK SUP  FAMILY BOARD - SHARK SUP
31,100,000₫
15.2 36 8 feet /
 WHALE SHARK  WHALE SHARK
67,500,000₫
18 78 8 feet /

WHALE SHARK

67,500,000₫

 TOURING - XPLOR  TOURING - XPLOR
17,000,000₫
11.8 30 6 feet / 12.6 30 6 feet / 12.6 32 6 feet /

TOURING - XPLOR

17,000,000₫

SOLD OUT
 ALL - ROUND SURF PRO  ALL - ROUND SURF PRO
17,650,000₫
 WINS SURFING - FLY X
 WINS SURFING - FLY X
 WINS SURFING - FLY X