SHARK SUP

 RACING SHARK RACING SHARK
23,800,000₫
12.6 27 6 feet / 14 25 6 feet / 14 27 6 feet /

RACING SHARK

23,800,000₫

 ALL - ROUND SURF ALL - ROUND SURF
17,400,000₫
9.2 30 4 feet /

ALL - ROUND SURF

17,400,000₫

 FAMILY BOARD - SHARK SUP FAMILY BOARD - SHARK SUP
31,100,000₫
15.2 36 8 feet /
 WHALE SHARK WHALE SHARK
67,500,000₫
18 78 8 feet /

WHALE SHARK

67,500,000₫

 WINS SURFING - FLY X WINS SURFING - FLY X
24,100,000₫
10 32 6 feet / 11 34 6 feet /
 TOURING - XPLOR TOURING - XPLOR
17,000,000₫
11.8 30 6 feet / 12.6 30 6 feet / 12.6 32 6 feet /

TOURING - XPLOR

17,000,000₫

Sold Out
 ALL - ROUND SURF PRO ALL - ROUND SURF PRO
17,650,000₫
 ALL - ROUND CROSS ALL - ROUND CROSS
17,650,000₫
10.6 30 4 feet /

ALL - ROUND CROSS

17,650,000₫

 ALL - ROUND RIDE ALL - ROUND RIDE
17,900,000₫
10 32 6 feet / 10.6 32 5 feet / 11 34 6 feet /

ALL - ROUND RIDE

17,900,000₫

Sold Out
 WIND SURFING - FLY T WIND SURFING - FLY T
25,200,000₫
 YOGA MAT - SHARK SUP YOGA MAT - SHARK SUP
17,900,000₫
8 feet /
 YOGA BOARD - SHARK SUP YOGA BOARD - SHARK SUP
20,500,000₫
10 feet /
 Straight SUP leash Straight SUP leash
0₫
Default Title /
 10' Coiled SUP Leash 10' Coiled SUP Leash
0₫
Default Title /
 Túi chống nước điện thoại cao cấp Shark Túi chống nước điện thoại cao cấp Shark
150,000₫
Default Title /
Sold Out
 Shark SUPer dual action pump Shark SUPer dual action pump
0₫
Sold Out
 Shark wheeled backpack Shark wheeled backpack
0₫
Sold Out
 Shark standard backpack Shark standard backpack
0₫
Sold Out
 Shark quick fix fin Shark quick fix fin
0₫
Sold Out
 Lightweight SUP leash Lightweight SUP leash
0₫